Tilkynning frá ÍSÍ

Einhverjum okkar finnst þetta ekki eiga neitt sérstakt erindi til okkar aksturíþróttafólks.  Hvort það er rétt eða ekki þykir formanni BÍKR rétt að birta tölvupóst frá Ragnhildi Skúladóttir hér. kv ÞB

 

Í ljósi frétta frá Bretlandi um kynferðislegt ofbeldi innan íþróttahreyfingarinnar þar í landi vill ÍSÍ benda á bækling sem gefinn var út Í árslok 2013. Bæklingurinn er um forvarnir gegn kynferðislegu ofbeldi á börnum og unglingum í íþróttum og er byggður á bæklingi sem gefinn var út af Íþrótta- og Ólympíusambandi Danmerkur en staðfærður þannig að hann passaði inn í aðstæður íþróttahreyfingarinnar hér á landi og samræmdist íslenskri löggjöf. Fjöldi sérfræðinga veitti aðstoð við útgáfu bæklingsins.

 

Markmið með útgáfu bæklingsins var að:

  • Auka meðvitund íþróttafélaga um að kynferðislegt ofbeldi getur átt sér stað á þeim vettvangi eins og öðrum
  • Hvetja íþróttafélög til umræðna um hvernig hægt sé að fyrirbyggja kynferðisofbeldi
  • Fræða þjálfara, stjórnendur og sjálfboðaliða um hvað átt sé við þegar talað er um kynferðislega misnotkun
  • Fræða þjálfara, stjórnendur og sjálfboðaliða um þau lagaskilyrði sem gilda um kynferðisleg samskipti við börn.

Vert er að benda á að í lögum ÍSÍ frá 2013 kemur fram að óheimilt er að velja einstaklinga sem vitað er til að hafi hlotið refsidóma vegna brota á ákvæðum XXII. kafla almennra hegningarlaga, nr. 19/1940 til starfa innan íþróttahreyfingarinnar. Þetta gildir bæði um þá einstaklinga sem starfa sem sjálfboðaliðar og sem launþegar. Á heimasíðu ÍSÍ er skjal sem íþróttafélög geta nýtt við mannaráðningar, en þar veitir sá sem ráða á til starfa  samþykki um uppflettingu í sakaskrá. Skjalið er hugsað sem sýnishorn og er félögum og öðrum sem þess óska leyfilegt að gera það að sínu. Skjalið er að finna  http://isi.is/fraedsla/forvarnir/samthykki-um-uppflettingu-i-sakaskra/ . Bæklingurinn er aðgengilegur á heimasíðu ÍSÍ http://www.isi.is/library/Skrar/Efnisveita/Fraedsla/kynferðislegt%20ofbeldi%20í%20íþróttum.pdf en einnig er hægt að hafa samband við skrifstofu og fá hann sendan í prentaðri útgáfu.

Rétt er að benda á að ef málefni af þessum toga kemur upp, ber að tilkynna annað hvort til lögreglu í síma 112 eða til barnaverndaryfirvalda.

Kær kveðja

Ragnhildur Skúladóttir

Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands / The National Olympic and Sports Association of Iceland

Sviðsstjóri Þróunar- og fræðslusviðs

(+354) 514 4000 / (+354) 863 4767

www.isi.is